Wanneer paarden ons ontmoeten lezen ze onze lichaamstaal en energie die we uitstralen. Paarden zijn kuddedieren en leven vooral in het nu. Wij als mens dienen ons daarvan bewust te zijn. Daarom dat het heel belangrijk is, als we met de paarden aan de slag gaan, dat we leren om de paarden taal te gaan lezen. Wat vertelt het paard ons? Hoe voelen we ons zelf vandaag? De reactie die een paard op ons geeft (o.b.v. onze lichaamstaal/houding/energie) is gebaseerd op zijn instinct. Het paard zal per situatie kiezen om te vechten, te vluchten, te bevriezen of wanneer hij gerust is, zich te ontspannen. Elk paard is hierin anders en zal ook per situatie anders kunnen reageren. Is het paard meer extrovert dan zal hij eerder kiezen om te vechten dan te vluchten of te bevriezen. Is het paard meer introvert dan zal het juist kiezen om te vluchten of om te bevriezen.

Dit “gedrag” zien we ook terug bij mensen. Bekijk je liever alles vanaf de zijlijn? Of ben je juist de persoon die direct op andere mensen afstapt? Ook hier zal je per situatie anders reageren. 
Doordat we met een paard willen gaan werken, blijven we vaak nog teveel in de controle, hierdoor missen we belangrijk stuk communicatie vanuit het paard naar ons toe. Waar ben je nog bezig om belangrijk of aardig gevonden te worden. Kortom waar doe je jezelf nog anders voor dan je daadwerkelijk bent. Wanneer een paard zich niet of minder comfortabel met zijn mens voelt, dalen niet alleen onze leiderskwaliteiten enorm er ontstaat ook een miscommunicatie. Dit kost je in het werken met paarden en ook bijvoorbeeld op je werk heel veel energie. Wanneer we een dieper level van kwetsbaarheid zouden aangaan en kijken en luisteren naar de taal die het paard of een mens ons vertelt vanuit vertrouwen en respect, creëer je een andere uitkomst. Bespreken daar waar het daadwerkelijk over gaat levert ons een harmonieuze samenwerking op.

Om deze samenwerking te creëren zullen we als mens open dienen te gaan en te kijken, zonder oordeel, naar ons eigen aandeel in bepaald situaties…. WOW dat kan natuurlijk pittig zijn. Alleen hoe mooi is dat.. De paarden geven ons deze kans!! De paarden hebben geen voorkennis, hebben geen oordeel over ons, ze zijn van nature heel vergevingsgezind en ten alle tijden congruent met zichzelf.

Wat zou er gebeuren als we in plaats van de schuld bij een ander neer te leggen, gaan kijken wat wij kunnen leren om met elke situatie om te gaan. Paarden zijn hiervoor geweldige leermeesters. Ze nemen geen blad voor de mond en zullen je direct in het moment laten zien wat er daadwerkelijk gaande is. We kunnen dus niet anders dan naar ons zelf kijken, zelfreflectie.

De kracht van taal en non verbale signalen

Tijdens de coaching met de paarden maak ik gebruik van (h)NLP-technieken en cognitieve gedragstherapie. Door de technieken van de (h)NLP toe te passen tijdens de coaching wordt je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen, overtuigingen en gedrag, zodat je daar waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot nog betere resultaten kunt komen. Dit gaat je niet alleen zelf een grote step up geven je kunt hiermee ook enorm veel waarde toevoegen voor andere mensen. Je beschikt dan over een hoge kwaliteit op het gebied van communicatie, psychologie en leiderschap. Je leert hierdoor anticiperen i.p.v alleen maar reageren.

Wat ik voor je kan betekenen in het coachen met paarden, lees verder op de pagina Diensten.